Hybridní fotovoltaické elektrárny

Hybridní fotovoltaické elektrárny - ideální řešení pro fotovoltaiku v roce 2014! Hybridní FVE jsou vhodné především po rodinné domy, chaty, chalupy, firmy nebo průmyslové areály, tam kde je k dispozici klasická přípojka elektřiny. Největší výhodou hybridních fotovoltaických elektráren je fakt, že téměř veškerá výroba elektřiny z fotovoltaických panelů je využita pro vlastní spotřebu ať už ve formě elektrické energie či pro přitápění tepelným čerpadlem, pro ohřev TUV, provoz klimatizace, zavlažování, provoz bazénu nebo jiných předem určených spotřebičů. Pokud má investor povolení o připojení k distribuční soustavě, může do sítě dodávat jen velmi malou část ve formě přebytků elektřiny. V případě že investor povolení o připojení v minulosti nedostal nebo nechce žádat o povolení a licenci, s hybridní fotovoltaickou elektrárnou tyto byrokratické záležitosti už řešit nemusí. Vlastníte starší FVE a chtěli byste maximalizovat využití vyrobené energie? I vy můžete svoji FVE legálně přebudovat na HFVE (hybridní fotovoltaickou elektrárnu) a být tak zcela nezávislí na výpadcích a zároveň využít veškerou vyrobenou energii z fotovoltaických panelů.

Rozdíl mezi klasickou fotovoltaickou solární elektrárnou a hybridní fotovoltaickou elektrárnou spočívá hlavně v maximálním využití energie ze solárních fotovoltaických panelů, aniž by bylo zbytečně dodáno příliš mnoho přebytkové energie do sítě. U běžných FVE je většinou využito cca 30% z celkové vyrobené energie, tzn. 70% energie je dodáno do sítě za nevýhodných podmínek - tedy za minimální cenu a tato energie následně chybí večer, v noci, při energetických špičkách (praní, vaření, sušení, klimatizace), nebo při zataženém počasí. Na rozdíl od těchto klasických FVE první generace, dokáží hybridní fotovoltaické elektrárny především na střechách rodinných domů a firem efektivně zužitkovat téměř 100% elektrické energie.

Největší výhodou hybridních fotovoltaických elektráren budovaných v současnosti je nezávislost na udělování povolení připojení k distribuční soustavě (EON, ČEZ, PRE), tzv. „Stop stav“.

Hybridní solární elektrárna může již dnes legálně vyrábět elektřinu ze solárních fotovoltaických panelů a v daném objektu efektivně spotřebovávat elektřinu z vlastních zdrojů. Pozdějším ukončením "stop stavu" na připojování nových fotovoltaických elektráren a získáním kladného stanoviska distributora se takový hybridní fotovoltaická elektrárna již může legálně připojit do distribuční soustavy, oficiálně fakturovat distributorovi veškerou vyrobenou elektřinu a současně legálně dodávat případné minimální přebytky do distribuční soustavy.

Čerpání zeleného bonusu je sice možné až po připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě, důležité ovšem je, že výše zeleného bonusu je stanovena na základě data uvedení FVE do provozu (viz. zákon č. 330/2010 Sb., energetický zákon). Investor tak nemusí zbytečně čekat na skončení "stop stavu" povolování připojení FVE a může tak prakticky ihned začít využívat svoji hybridní fotovoltaickou elektrárnu, protože fakticky tato FVE není dosud připojena k distribuční soustavě, žádnou elektřinu do elektrizační soustavy nedodává a je od ní galvanicky oddělena. Zároveň se ale díky technické vyspělosti fotovoltaického hybridního systému nejedná o čistý ostrovní provoz a tak po připojení do sítě, které může klidně nastat později, bude mít tato hybridní solární elektrárna nárok na podporu tzv. "zelený bonus".

Po získání povolení připojení k distribuční soustavě a získání licence je hybridní fotovoltaická elektrárna již připravena pouhou změnou nastavení se připojit distribuční soustavě a dodávat případné přebytky do sítě.

Další nespornou výhodou hybridního fotovoltaické elektrárny je již integrovaná funkce pro využití přebytkové energie ve výkonových špičkách, kdy inteligentní hybridní měnič již dnes dokáže přesměrovat přebytečnou energii v reálném čase či s řízeným zpožděním do Vámi předem určených, energeticky náročných spotřebičů jako jsou například (bojler, vytápění, klimatizace, mrazáky, bazén, tepelné čerpadlo, zalévání, atd.).

Při záměru pořídit si na svůj dům solární panely a vybudovat tak fotovoltaickou elektrárnu, se hybridní fotovoltaický systém dnes jeví při jen o málo vyšších vstupních nákladech jako ideální řešení vedoucí nejen k nezávislosti na zvyšování cen elektřiny, ale také k nezávislosti na případných výpadcích elektrizační soustavy.

Při maximálním využití vyrobené elektřiny (téměř 100%) a současně maximálním úsporám za elektřinou nenakoupenou se již dnes návratnost hybridních fotovoltaických elektráren ve srovnání s klasickými síťovými FVE z minulých let jeví jako dlouhodobě nejekonomičtější řešení a navíc se zajímavě doplňuje s otázkami energetické bezpečnosti při potencionálních výpadcích veřejné elektrické sítě.

V případě Vašich dotazů Vám rádi poradíme a případně hybridní fotovoltaickou elektrárnu navrhneme na míru vašeho objektu.

Hybridní fotovoltaická elektrárna je vhodné řešení pro budovy, rodinné domy, firmy či průmyslové areály, kde je možné současně využívat přípojku elektřiny.

Hybridní fotovoltaické elektrárny s DC-vazbou (HFVE DC-Coupling) jsou a vždy budou jednoduchým řešením jak se vyhnout zbytečné byrokracii (jak tomu bylo v případě instalace klasické FVE). Pro instalaci HFVE s DC-vazbou není třeba žádat distributora o povolení. HFVE je prokazatelně galvanicky oddělena od DS a není zde třeba řešit žádné další administrativní úkony (povolení distributora, licence, atd.) .

Jednou z velkých výhod fotovoltaických hybridních elektáren je, že je schopna využít 100% vyrobené elektřiny z fotovoltaických panelů pro vlastní spotřebu. Hybridní fotovoltaická elektrárna Vám může snížit náklady za nákup elektrické energie, ale i za nákup plynu neboť je možné HFVE kombinovat i s ohřevem TUV a topné vody pomocí zásobníku s topnými spirálami nebo tepelným čerpadlem.

Další výhodou hybridní fotovoltaické elektrárny je její variabilita. Je možné instalovat nejprve menší výkon v solárních panelech a postupně přidávat solární panely dle finančních možností investora. Lze také nejprve instalovat jednofázový systém a později rozšířit hybridní elektrárnu na dvoufázový nebo třífázový hybridní fotovoltaický systém. HFVE skvěle funguje i tepelným čerpadlem - pokud právě uvažujete o tepelném čerpadle, rádi Vám s výběrem poradíme a navrhneme optimální řešení s unikátním principem řízení tepelného čerpadla hybridní fotovoltaikou.

Hybridní fotovoltaické elektrárny ocení také firmy, které potřebují využít maximální výkon pro vlastní spotřebu a zároveň tak získají spolehlivý záložní zdroj (UPS) pro případ výpadku elektrické energie. Firmě, ale i domácnosti tak HFVE zajistí snížení nákladů za elektřinu, větší energetickou nezávislost a soběstačnost, energetickou bezpečnost a to ne jen pro jednu generaci, ale i pro ty další.

Pokud máte zájem o více informací o hybridních fotovoltaických elektrárnách nebo chcete zpracovat cenovou nabídku, kontaktujte nás.